Rebalancing

Osho rebalancing

rebalancing je forma terapie orientovaná na tělo, jejímž cílem je zlepšení vztahu k tělu a nastolení rovnováhy mezi tělem, pocity a duchovními postoji (re-balancing) 

Rebalancing vede k uvolnění a rozproudí energii.

V sedmdesátých letech pobývali někteří zkušení terapeuti a bodyworkeři v rámci svého hledání po smyslu života ve společenství duchovního mistra OSHA (tehdy známého jako Bhagwan Shree Rajnesh) v Pooně v Indii. Měli většinou dlouholeté zkušenosti s různými formami terapií jako je shiatsu, masáže, rolfing, posturální integrace, dýchání, Alexandrova technika, tragering, feldenkrais atd. V otevřeném experimentálním prostoru byly tyto techniky prozkoumány a při tom byly rozpoznány hranice jednotlivých směrů, které byly následně překonány. Tím vznikl nový druh práce s tělem. V roce 1980 ho pokřtil OSHO na "rebalancing". První trénink se konal v roce 1981 v USA. V průběhu následujících let se technika rebalancingu neustále dále rozvíjela a vylepšovala a rozšířila se do mnoha míst světa.

Co je rebalancing? 

Rebalancing je jemná, avšak hluboko působící práce s tělem, která je založena na celistvém pohledu na člověka. Cílem rebalancingu je znovunastolení přirozené rovnováhy mezi nitrem člověka (psychika a emoce) a jeho zevnějškem (tělo). Tělo, duch a duše neexistují nezávisle na sobě, nýbrž se vzájemně reflektují, tělo je tedy "viditelnou částí neviditelného rozumu". Už od útlého dětství zanechávají bolestivé zkušenosti všemožné stopy na těle a na psychice. Každé malé dítě se učí, co chce jeho okolí vidět (rodiče, učitelé a další osoby představující autoritu) a co ne. Musí kontrolovat spontánní jednání a učit se ovládat svoje pocity. To je těžký proces a s tím spojené zkušenosti jsou namísto přirozeného vyjádření většinou potlačeny. Vyčkávají jako tzv. blokády v systému postiženého a brání nepřetržitě proudu životní energie, což je zátěží pro tělo, emoce a duši. Jestliže člověk musel prodělat mnoho takovýchto zkušeností, je pravděpodobné, že skrze to vznikne nepříjemné napětí, bolest nebo dokonce nemoc, která dříve nebo později bude vyžadovat profesionální pomoc. Také akutní zkušenosti jako nehody mohou zanechat stopy, například ochranný postoj, který má za úkol bránit určitým pohybům, na které si tělo vzpomíná jako na nebezpečné. Rebalancing se pokouší hravým, jemným, avšak hlubokým způsobem si takováto napětí uvědomit a energii s tím spojenou znovu rozproudit.

Metody uvolnění 

V praxi probíhá vždy před začátkem masáže úvodní rozhovor o aktuálních nebo minulých problémech spojený s analýzou tělesného postoje. Následně se pracuje prostřednictvím doteku, hluboké masáže vaziva a uvolňování kloubů na napětí v těle. Osvobozená energie umožňuje téměř vždy uvolnění a pocit pohody, nebo kontakt k místům v těle, který nebyl nikdy anebo už dlouho prožit a cítěn. Také uvědomění si traumat prostřednictvím nového prožitku umožňuje léčení a uvolnění svazujících vzorců. Namísto jednání z povinnosti a nutnosti nastupuje život z radosti a chuti. Skrze tento nový postoj se otevírá možnost žít teď a tady, bez strachu a uvolněně. Můžeme reagovat spontánněji na výzvy všedního dne a přitom rozvinout více důvěry v naše přirozené schopnosti. Jedno sezení trvá celkem 1,5 hodiny. Zpravidla se však doporučuje zamluvit si celou sérii 10-15 sezení s odstupem jednoho týdne a s tím pracovat na různých tématech jako: Otevření hrudníku a dechu, jistota a vlastní postoj na nohou, vztahy k vnějšímu světu skrze paže a ramena. Zadržení v zádech, připravenost cítit, sexualita, smyslnost atd. V tomto případě trvá celá terapie 3-4 měsíce. To je podle zkušeností také doba, která je nutně potřebná k integraci a zpracování. Účinky jsou mimo lepšího vztahu k tělu a jeho poselstvím často velmi mnohovrstvé a mohou dokonce znamenat změny nebo konsekvence v našem životě. 

Blahodárné účinky meditace 

Posledním důležitým aspektem rebalancingu je meditace. Slovo meditace má stejný základ jako medi-cína. Medicína slouží k léčení těla, meditace k léčení psyché a duše. Meditace znamená pozorovat, bez hodnocení - vidět, co je. Bohužel mnoho druhů terapií zesiluje skrze svoje nasazení tlak "měl bych být jiný, lepší, perfektní". Neustále znovu se ukazuje, že nikoliv tlak, nýbrž láska, vědomí a uvolnění skrze bezpodmínečné akceptování a změnu, přinášejí léčení. Rebalancing terapeut se proto vždy pokouší se svojí láskyplnou přítomností vytvořit prostor, který to klientovi ulehčuje. "Tělo má vlastní moudrost, svoji vlastní hlubokou inteligenci" (Oshův citát) - a to je esence, kterou chceme zprostředkovat v terapii rebalancing.